Participació ciutadana i Noves Tecnologies

Informa't

L'article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix que: 

1. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tota la ciutadania en la vida local. 

2.Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei. 

És en aquest sentit, que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pretén recollir en aquest apartat de Participació Ciutadana els articles que descriuren les eines a l'abast de la ciutadania per participar en la vida local, segons la llei citada, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. A continuació, els articles del Decret del 2003 que parlen de les eines de participació ciutadana:


Títol XIV. Capítol II. Participació ciutadana 

Article 156 Publicitat de les sessions 

156.1  Les sessions del ple de les corporacions locals són públiques. No obstant això, poden ésser secrets el debat i la votació d'aquells assumptes que poden afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l'article 18.1 de la Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta. No són públiques les sessions de les comissions de govern. 

156.2 Són també públiques les sessions dels òrgans de participació. 

156.3 Les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple. 

Article 157 Dret de petició 

157.1 Els ciutadans poden exercir el dret de petició davant les autoritats locals sol•licitant l'adopció d'actes o acords en matèria de llur competència. 

157.2 Les peticions s'han de formalitzar sempre per escrit. 

157.3 Els requisits i la tramitació de les peticions s'han d'ajustar al que disposa la legislació que desplega l'article 29 de la Constitució i, si s'escau, la de procediment administratiu.

Òrgans de participació sectorial

Aquest Ajuntament no disposa d'òrgans de participació sectorial, com consells terrotorials, consells de ciurtat o consells sectorials.

Opina

Coneix els projectes i els programes en curs de l'Ajuntament per si vols dir-hi la teva. A l'apartat " Plans, campanyes i programes " podràs consultar-los. De tots ells, el Pla que engloba totes les actuacions del mandat és el " Pla d'Actuació Municipal " (PAM), del qual pots consultar el procés d'elaboració i les esmenes efectuades per la ciutadania.

Envia'ns les teves propostes

Fes-nos arribar les teves propostes. Pots fer-ho amb la presentació d'una instància electrònica a l'Ajuntament, que quedarà registrada. O bé per les altres vies de contacte que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta posa a la teva disposició. Les trobaràs totes a l'apartat "Contacta amb l'Ajuntament"

Notícies

 • 12 de desembre de 2018 El diumenge 23 de desembre la Música per la llibertat es farà a Lledoners Música per la llibertat

  S’han organitzat autobusos per poder-hi anar, el preu del tiquet és de 8€ que es destinaran a la caixa de solidaritat, es pot comprar a l’estanc. Aquesta és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament, Vilatorta per la Independència, el CDR i l’ANC.

 • 22 de novembre de 2018 Taller d'introducció al disseny 3D Taller de disseny 3D

  El Bibliobús Guilleries, amb la col·laboració del Punt Jove Tortí, han programat un taller gratuït de robòtica. Les places són limitades i el públic destinatari és de 12 a 16 anys. El taller es durà a terme el dijous 29 de novembre a les 5 de la tarda a l’Aula de Cultura de Sant Julià de Vilatorta. Les inscripcions es poden fer al Punt Jove Tortí cada tarda de 5 a 8 de la tarda (ubicat a l’Edifici de ca l’Anglada).

   

 • 22 de novembre de 2018 Vols formar part de l'esplai de Sant Julià? Un esplai a Sant Julià

  Des de fa temps a Sant Julià es torna a parlar de fer un esplai al poble. Fa uns anys havíem tingut l’esplai Serrallonga, i tothom que hi va anar en té molt bon record. Des de la regidoria de joventut i la regidoria d’educació de l’Ajuntament es vol donar un nou impuls per tornar a fer un esplai al nostre poble. Si t'nteressa participar del projecte posa't en contacte amb l’Ajuntament 938122179 o amb el Punt Jove 938122506/679265278 (via WhatsApp si vols).

Activitats

Darrera actualització: 19.02.2018 | 17:18