Governació i Hisenda

Notícies

  • 19 d'abril de 2019 Cal cita prèvia per ser atès per l'Organisme de Gestió Tributària ORGT

    Des de l’1 de març passat l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona ha posat en marxa el servei de cita prèvia a tota la xarxa d’oficines. Aquest canvi afecta la majoria de tràmits i consultes i cal demanar hora mitjançant la web: www.orgt.cat/cites. Això ha de permetre fer menys cua quan el ciutadà demani atenció presencial.

  • 9 d'abril de 2019 Liquidació del pressupost del 2018 Pressupost2018

    Tancat l’exercici pressupostari 2018, l’Ajuntament ha obtingut uns resultats positius complint els criteris d’estabilitat pressupostària: capacitat de finançament, regla de la despesa, endeutament -situat al 24,67 % dels recursos ordinaris- i període de pagament de 22,26 dies.

  • 9 d'abril de 2019 El pressupost de l'Ajuntament pel 2019 Pressupost 2019

    El ple municipal de 17 de desembre de 2018 va aprovar per unanimitat el pressupost general de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per aquest any 2019 que puja a 5.595.958,42 euros, 1.629.720,47 euros més que el de l’any anterior. 

Activitats

Darrera actualització: 01.03.2018 | 13:44